SERTIFISERINGER

HMS og bærekraft betyr noe for oss i Ability

Vårt overordnede mål er å beskytte mennesker, miljø og materielle verdier, bevare liv og helse til alle ansatte, og ha et trygt miljø for våre kunder.

Ability er ISO-sertifisert innen standardene for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Sertifiseringene synliggjør vårt fokus på service, bærekraft, og et sunt og trygt arbeidsmiljø.

Sertifisering innen kvalitet og ledelse - ISO 9001:2015

Ability oppfyller kravene i NS EN-ISO 9001:2015, samt alle relevante lover og forskrifter. Vi setter service i system på en måte som skal sikre kvalitet i alle ledd. Vi skal levere det vi har avtalt med våre kunder i privat og offentlig sektor. Vi skal se etter nye tjenesteområder som gjør hverdagen mer effektiv for alle vi samarbeider med. Dermed kan kundene våre ha fokus på egen forretningsdrift. Vi jobber med kontinuerlig forbedring i alle våre prosesser.Et kvalitetssystem etter ISO 9001:2015 sikrer:
 • fokus på kundens krav og forventninger
 • fokus på ledelsens forpliktelser
 • styring med interne prosesser
 • hensiktsmessig internkommunikasjon
 • fastlagte oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
 • større effektivitet
 • grunnlag for å vurdere forbedringer
En renholdsmedarbeider vasker et gelender i en trappnbsp- ABILITY FMnbsp
Mann i verneutstyr jobber og gravernbsp- ABILITY FMnbsp

Sertifisering innen internt arbeidsmiljø - ISO 45001:2018

I Ability er den enkelte hovedressursen i leveransen av våre tjenester. Vi skal tilby et sunt og trygt arbeidsmiljø og forplikter oss til å ha fokus på kontinuerlig forbedring. Som en del av sertifiseringsprosessen for Internt arbeidsmiljø ISO 45001 har vi kartlagt prosesser og håndtering av fareidentifikasjon, risikovurdering, arbeidsmiljøledelse, kompetanse, opplæring og kommunikasjon. Vi samarbeider også tett med bedriftshelsetjenesten for å minimere risikoen for våre medarbeidere.Et ledelsessystem for arbeidsmiljø etter ISO 45001:2018 sikrer:
 • At virksomheten oppfyller krav til trygge arbeidsplasser, mental trygghet og god fysisk helse
 • Kontroll med arbeidsmiljøaspektene for å forhindre farer
 • Kostnadsbesparing
 • Øker evnen til å redusere ansattes eksponering for yrkesmessig helse- og sikkerhetsrisiko
 • Et effektivt verktøy for kontinuerlig forbedring
Les mer om ISO 45001:2018.

Sertifisering innen ytre miljø - ISO 14001:2015

Ability skal gjennom sin miljøpolitikk aktivt jobbe for å redusere bedriftens negative miljøpåvirkning. Gjennom vårt ledelsessystem for miljø skal vi tilstrebe en ressursutnyttelse som gir best mulig miljøgevinst innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, og i henhold til det aktuelle lovverk.
Gjennom vårt ledelsessystem for miljø vil vi sikre at lovbestemte krav og regler, samt sertifiseringskrav blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Vi sikrer at selskapets miljøpolitikk, prosedyrer og mål blir gjenstand for revisjon både fra internt og eksternt hold. Vi har fokus på kontinuerlig forbedring i vårt miljøarbeid og ønsker med sertifiseringen å vise at vi tar et samfunnsansvar i forhold til ytre miljø.
Et ledelsessystem for miljø etter ISO 14001:2015 sikrer:
 • Fokus på å redusere belastningen på miljøet
 • Styrket omdømme
 • Kutte kostnader ved å redusere svinn, avfallsmengde, energiforbruk, osv
 • Bevisstgjøring på hvordan virksomheten påvirker miljøet
 • Kontroll på miljøaspektene for å forhindre negativ miljøpåvirkning
Mann vasker vinduer utvendig 3 4 meter opp med Ionic vindusvasknbsp- ABILITY FMnbsp
Svanemerket logonbsp- ABILITY FMnbsp

Svanemerket Renhold

Ability har siden mars 2016 levert Svanemerket Renhold. Vi har årlig gjennomgang av produktene vi benytter for å sikre en mest mulig miljøvennlig drift.
Les mer om Svanemerket Renhold.
VÅR TILNÆRMING

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft

Aktuelt

Grundig nedvask før jul? - Ability FM
NYHETER

Grundig nedvask før jul?

Ability har ledig kapasitet og kan tilby periodisk renhold (bekymringsfri julevask?) til bedrifter og borettslag. Vi har det rette utstyret og kan utføre grundig nedvask før jul.

Julebuffet i Stavanger/Sandnes - Ability FM
NYHETER

Julebuffet i Stavanger/Sandnes

Ability Food har eget produksjonslokale og kan tilby julebuffet i Stavanger og Sandnes. Inviter dine ansatte til en uformell julesamling på jobben!

Vi hjelper deg med dine tette takrenner - Ability FM
NYHETER

Vi hjelper deg med dine tette takrenner

Unngå tette takrenner og de problemene det fører med seg. Ability har utstyr og kan hjelpe deg! Ta kontakt i dag for et tilbud på rens av takrenner.

Kjøttfri* måned i oktober og november - Ability FM
NYHETER

Kjøttfri* måned i oktober og november

Kantinene i Ability Food ønsker å vise kantinegjestene at en kjøttfri lunsj kan være minst like god å spise, og enda bedre for miljøet.

Ability FM Vest og Ability Management flytter - Ability FM
NYHETER

Ability FM Vest og Ability Management flytter

31. oktober flytter Ability FM Vest og Ability Management fra Damsgårdsveien 131 til Damsgårdsveien 165 i nyoppussede flotte lokaler.

Vi hjelper deg med det du trenger; også rekvisita - Ability FM
NYHETER

Vi hjelper deg med det du trenger; også rekvisita

Ability kan ivareta flere av dine behov, slik at du slipper å forholde deg til flere leverandører. Vi kan levere både rekvisita og forbruksartikler.

Brøyting: Ledig kapasitet i Bergen Nord - Ability FM
NYHETER

Brøyting: Ledig kapasitet i Bergen Nord

Ability FM Vest har ledig kapasitet og kan tilby brøyting og salting for bedrifter og borettslag i Bergen Nord.

Helt rent med 80% mindre vann! - Ability FM
NYHETER

Helt rent med 80% mindre vann!

Ability bruker forskningsbaserte renholdsmetoder som i tillegg til å kutte vannforbruket med 80%, også reduserer bruken av kjemikalier med hele 90%.