SERTIFISERINGER

HMS og bærekraft betyr noe for oss i Ability

Vårt overordnede mål er å beskytte mennesker, miljø og materielle verdier, bevare liv og helse til alle ansatte, og ha et trygt miljø for våre kunder.

Ability er ISO-sertifisert innen standardene for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Sertifiseringene synliggjør vårt fokus på service, bærekraft, og et sunt og trygt arbeidsmiljø.

Sertifisering innen kvalitet og ledelse - ISO 9001:2015

Ability oppfyller kravene i NS EN-ISO 9001:2015, samt alle relevante lover og forskrifter. Vi setter service i system på en måte som skal sikre kvalitet i alle ledd. Vi skal levere det vi har avtalt med våre kunder i privat og offentlig sektor. Vi skal se etter nye tjenesteområder som gjør hverdagen mer effektiv for alle vi samarbeider med. Dermed kan kundene våre ha fokus på egen forretningsdrift. Vi jobber med kontinuerlig forbedring i alle våre prosesser.

Et kvalitetssystem etter ISO 9001:2015 sikrer:

 • fokus på kundens krav og forventninger
 • fokus på ledelsens forpliktelser
 • styring med interne prosesser
 • hensiktsmessig internkommunikasjon
 • fastlagte oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
 • større effektivitet
 • grunnlag for å vurdere forbedringer

Sertifisering innen internt arbeidsmiljø - ISO 45001:2018

I Ability er den enkelte hovedressursen i leveransen av våre tjenester. Vi skal tilby et sunt og trygt arbeidsmiljø og forplikter oss til å ha fokus på kontinuerlig forbedring. Som en del av sertifiseringsprosessen for Internt arbeidsmiljø ISO 45001 har vi kartlagt prosesser og håndtering av fareidentifikasjon, risikovurdering, arbeidsmiljøledelse, kompetanse, opplæring og kommunikasjon. Vi samarbeider også tett med bedriftshelsetjenesten for å minimere risikoen for våre medarbeidere.

Et ledelsessystem for arbeidsmiljø etter ISO 45001:2018 sikrer:

 • At virksomheten oppfyller krav til trygge arbeidsplasser, mental trygghet og god fysisk helse
 • Kontroll med arbeidsmiljøaspektene for å forhindre farer
 • Kostnadsbesparing
 • Øker evnen til å redusere ansattes eksponering for yrkesmessig helse- og sikkerhetsrisiko
 • Et effektivt verktøy for kontinuerlig forbedring

Sertifisering innen ytre miljø - ISO 14001:2015

Ability skal gjennom sin miljøpolitikk aktivt jobbe for å redusere bedriftens negative miljøpåvirkning. Gjennom vårt ledelsessystem for miljø skal vi tilstrebe en ressursutnyttelse som gir best mulig miljøgevinst innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, og i henhold til det aktuelle lovverk.

Gjennom vårt ledelsessystem for miljø vil vi sikre at lovbestemte krav og regler, samt sertifiseringskrav blir fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Vi sikrer at selskapets miljøpolitikk, prosedyrer og mål blir gjenstand for revisjon både fra internt og eksternt hold. Vi har fokus på kontinuerlig forbedring i vårt miljøarbeid og ønsker med sertifiseringen å vise at vi tar et samfunnsansvar i forhold til ytre miljø.

Et ledelsessystem for miljø etter ISO 14001:2015 sikrer:

 • Fokus på å redusere belastningen på miljøet
 • Styrket omdømme
 • Kutte kostnader ved å redusere svinn, avfallsmengde, energiforbruk, osv
 • Bevisstgjøring på hvordan virksomheten påvirker miljøet
 • Kontroll på miljøaspektene for å forhindre negativ miljøpåvirkning
Svanemerket logo Ability FM Ability FM

Svanemerket Renhold

Ability har siden mars 2016 levert Svanemerket Renhold. Vi har årlig gjennomgang av produktene vi benytter for å sikre en mest mulig miljøvennlig drift.

Hva er Svanemerket renhold?

 • Vi bruker en høy andel miljømerkede rengjøringsmidler
 • Vi minimerer forbruket av unødvendige kjemikalier
 • Vi minimerer miljøpåvirkningen fra transport
 • Vi har medarbeidere som er opplært innen både miljø og renholdsmetoder
 • Vi har kvalitetssystem for å sikre høy renholdskvalitet 

Lisensen ble fornyet i november 2022.

Kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge

Gjennom medlemskapet oppfyller bedriften kravene i avfallsforskriften kap 7. Medlemmet bidrar til innsamling og gjenvinning av emballasje gjennom materialselskapene som er godkjent av Miljødirektoratet som returordninger for emballasje (Norsk Returkartong, Treretur AS, Norsk Resy AS, Plastretur AS, Norsk Metallgjenvinning AS og Sirkel Glass AS.

Ability FM Vest AS. Medlemsnr. 262550. Gyldig til 31. januar 2024. 

Ability FM Øst AS. Medlemsnr. 300193. Gyldig til 31. januar 2024.

 

Grønt Punkt Norge Logo Ability FM Ability FM
Bronsemedalje i sertifiseringen EcoVadis Ability FM Ability FM

EcoVadis - Bronze medal

Ability ble sertifisert ihht EcoVadis i april 2023. EcoVadis er et internasjonalt sertifiseringsselskap som følger opp arbeid med miljø, etikk og sosialt ansvar. De kaller seg selv The World’s Most Trusted Business Sustainability Ratings. 

Sertifikatet er gyldig til april 2024.

VÅR TILNÆRMING

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft

Aktuelt

Ability er opptatt av å begrense smitterisikoen - Ability FM
NYHETER

Ability er opptatt av å begrense smitterisikoen

Smitterisiko ved ulike typer sykdommer reduseres ved godt renhold.

Økende smittetrend - Ability FM
NYHETER

Økende smittetrend

Vi befinner oss nå i en ny og svært utfordrende periode med økende smittetrend. Det resulterer i nye nødvendige tiltak for å begrense smitten.

Vi er Ability - Ability FM
NYHETER

Vi er Ability

AB Solutions skifter navn til Ability og får ny logo, og en ny visuell identitet. Navnet Ability peker mot medarbeidere som har evne og kompetanse til å levere det meste innen Facility Management.

Fornyede ISO-sertifiseringer - Ability FM
NYHETER

Fornyede ISO-sertifiseringer

Ability er har nå fått fornyet ISO-sertifiseringene innen standardene for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

Bærekraftsrapport 2023 - Ability FM
NYHETER

Bærekraftsrapport 2023

Vi har nå ferdigstilt og publisert Ability sin Bærekraftsrapport for 2023. Vi er i stadig utvikling og jobber målrettet for å bli mer bærekraftig og miljøvennlig i alt vi gjør.

Effektiv flatevask innen og utendørs - Ability FM
NYHETER

Effektiv flatevask innen og utendørs

En flatevasker vasker effektivt både innen og utendørs og anbefales til garasjer, uteplasser og lagerbygg. Vi tar oppdrag for både bedrifter og borettslag.

Ability Food tilbyr klimamerking i kantinene - Ability FM
NYHETER

Ability Food tilbyr klimamerking i kantinene

For å gi våre kantinegjester muligheten til å ta mer klimavennlige valg i kantinene våre, tilbyr vi nå klimamerking med Klimato i våre Ability Food-kantiner.

Kundearrangement Trondheim 21. juni 2024 - Ability FM
NYHETER

Kundearrangement Trondheim 21. juni 2024

Bærekraft er konkurransekraft!Bygg og eiendom spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. Vi ser på fremtidens løsninger innen bærekraftig forvaltning og drift av eiendom, bygg og utomhus. Læring og eksempler fra Ability og våre kunder.

Bli kvitt skitt, sand, salt og smitte - Ability FM
NYHETER

Bli kvitt skitt, sand, salt og smitte

Med vinteren kommer også skitt, sand, salt og smitte inn i våre bygg. Ofte er det behov for litt ekstra rengjøring i tillegg til det daglige renholdet.

Kjøpe renhold? Dette må du tenke på - Ability FM
NYHETER

Kjøpe renhold? Dette må du tenke på

Når du skal hente inn tilbud og kjøpe renhold er det noen ting du må tenke på; blant annet areal, frekvens og rengjøringsnivå.

Julelunsj i Stavanger/Sandnes - Ability FM
NYHETER

Julelunsj i Stavanger/Sandnes

Du slipper å velge! Bestill julebuffet med både pinnekjøtt, svineribbe og medister. Du dekker bordet og vi leverer maten.

Grundig nedvask av kontor og lokaler - Ability FM
NYHETER

Grundig nedvask av kontor og lokaler

Ability har ledig kapasitet og kan tilby periodisk renhold til bedrifter og borettslag. Vi har det rette utstyret og kan utføre grundig nedvask.

Gulvbehandling – et tillegg til daglig renhold - Ability FM
NYHETER

Gulvbehandling – et tillegg til daglig renhold

Gulvbehandling er en viktig del av det totale renholdet. Riktig behandling vil ikke bare forlenge gulvets levetid men også letteregjøre det daglige renholdet.

Vindusvask: Innvendig eller utvendig? - Ability FM
NYHETER

Vindusvask: Innvendig eller utvendig?

Vi i Ability kan tilby både innvendig og utvendig vindusvask til bedrifter og borettslag. Kanskje trenger skilleveggene også en vask? Eller kanskje dere trenger en full fasadevask?

Brøyting: Ledig kapasitet i Bergen - Ability FM
NYHETER

Brøyting: Ledig kapasitet i Bergen

Ability FM Vest har ledig kapasitet og kan tilby brøyting og salting for bedrifter og borettslag i Bergen. Du får full oversikt i appen.

Sykehus og sykehjem krever ekstra grundig renhold - Ability FM
NYHETER

Sykehus og sykehjem krever ekstra grundig renhold

Det stilles særskilte krav til renhold, hygiene og basale smittevernsrutiner på sykehus og sykehjem, av hensyn til sårbare pasientgrupper og smittebærere.

Korrekt behandling av ESD-gulv - Ability FM
NYHETER

Korrekt behandling av ESD-gulv

Korrekt renhold og korrekt behandling er viktig for å opprettholde et ESD-gulv sine elektrostatiske avledende egenskaper.

Ren og trygg barnehage - Ability FM
NYHETER

Ren og trygg barnehage

Effektive renholdsrutiner er særdeles viktig for å sikre en ren og trygg barnehage. Ability har lang erfaring og utfører i dag Svanemerket renhold i omtrent 200 barnehager rundt om i Norge.

Grundig fasadevask - Ability FM
NYHETER

Grundig fasadevask

Vi kan tilby grundig fasadevask til bedrifter og borettslag. Eller kanskje dere bare trenger en utvendig vindusvask?

Rent og trivelig borettslag? - Ability FM
NYHETER

Rent og trivelig borettslag?

Et rent borettslag er et trivelig borettslag. La oss ta oss av både det daglige og periodiske renholdet av borettslaget eller sameiet.

Bærekraftsrapport 2022 - Ability FM
NYHETER

Bærekraftsrapport 2022

VI har nå ferdigstilt og publisert Ability sin Bærekraftsrapport 2022. Vår tilnærming til bærekraft er i stadig utvikling. Vi skal jobbe på en bærekraftig og ansvarlig måte, og FNs bærekraftsmål gir føringer for vår tilnærming og vårt arbeid.

Behovsstyrt renhold til beste for alle - Ability FM
NYHETER

Behovsstyrt renhold til beste for alle

Å drive med behovsstyrt renhold er bra for alle; både publikum, oppdragsgiver og oss som skal utføre renholdet. Sensorene sender data direkte inn i våre driftssystem og vi kan sette opp vaktlister i henhold til forventet besøk. I tillegg sender systemet varslinger når vi trenger å rykke ut.

På tide med en vårrengjøring? - Ability FM
NYHETER

På tide med en vårrengjøring?

Ability har ledig kapasitet og kan tilby vårrengjøring til bedrifter og borettslag. Vi har det rette utstyret og tilpasser vårrengjøringen til ditt behov.

På tide med smittevernrenhold? - Ability FM
NYHETER

På tide med smittevernrenhold?

Influensa og norovirus er her, antallet koronasmittede stiger og RS-infeksjonene øker. Vi anbefaler smittevernrenhold både som et forebyggende tiltak og etter et sykdomsutbrudd på arbeidsplassen.

Vi hjelper deg med tette takrenner - Ability FM
NYHETER

Vi hjelper deg med tette takrenner

Unngå tette takrenner og de problemene det fører med seg. Ability har utstyr og kan hjelpe deg! Ta kontakt i dag for et tilbud på rens av takrenner.

Ability FM Vest og Ability Management flytter - Ability FM
NYHETER

Ability FM Vest og Ability Management flytter

31. oktober flytter Ability FM Vest og Ability Management fra Damsgårdsveien 131 til Damsgårdsveien 165 i nyoppussede flotte lokaler.

Vi hjelper deg med det du trenger; også rekvisita - Ability FM
NYHETER

Vi hjelper deg med det du trenger; også rekvisita

Ability kan ivareta flere av dine behov, slik at du slipper å forholde deg til flere leverandører. Vi kan levere både rekvisita og forbruksartikler.

Helt rent med 80% mindre vann! - Ability FM
NYHETER

Helt rent med 80% mindre vann!

Ability bruker forskningsbaserte renholdsmetoder som i tillegg til å kutte vannforbruket med 80%, også reduserer bruken av kjemikalier med hele 90%.

Innovasjon i hvert fiber - Ability FM
NYHETER

Innovasjon i hvert fiber

Ability benytter renholdsmetoder som er gunstig for helse, miljø og sikkerhet både for våre kunder, deres bygg, våre servicemedarbeidere og miljøet rundt oss.