På bildet over: Noen av Ability sine servicemedarbeidere på Diakonhjemmet. Fra venstre foran: Bouscra, Inga Løwe, Farhad Amin, Moloud Zaouaghi, Peter Johnsen, Altom Adam, Bak: Kirubel Kiefle, Mashan Zidan, Yemane Haile.

Ability har hatt ansvaret for renholdet på Diakonhjemmet siden 2012 og fikk i fjor fornyet tillit i fire år.

Diakonhjemmet

Stiftelsen Diakonhjemmet på Stenerud i Oslo, består av 13 forskjellige lokasjoner på til sammen over 60 000 kvadratmeter med en sammensatt bygningsmasse. Her finnes både verneverdige boliger og høyteknologiske bygg; sykehus, omsorgsboliger, fire store sykehjem, fakultet og to barnehager.

Diakonhjemmet sykehus har strategifestet at de ivaretar befolkningens behov for sikre og trygge helsetjenester av høy kvalitet. Et godt ledelsessystem for renhold er en forutsetning for å levere trygge helsetjenester og krever at renholdsleverandør innfrir myndighetskravet til renhold på sykehus, krav definert i SN/TS 6600:2020 og NS-INSTA 800-1, og å arbeide målrettet for å støtte opp om sykehusets strategiske retning.

Bilde: Arkadius og Joanna jobber som renholdere på Diakonhjemmets fakultet.

Over ti års erfaring

Rundt 50 medarbeiderne fra 20 forskjellige nasjonaliteter jobber skift og utfører blant annet daglig vask av pasientrom, utvask, smitteutvask, desinfisering, renhold på kontor, kjøkken og i sosiale soner i tillegg til renhold av medisinsk teknisk utstyr og andre serviceoppgaver. Inga Løwe er driftsleder og har ansvaret for at det til enhver tid utføres daglig renhold, ekstra bestillinger, at de har nok opplærte vikarer tilgjengelig, at eventuelle avvik innrapporteres, samt all kommunikasjonen mellom partene og personalansvar for Servicemedarbeidere. Med seg har hun driftskoordinatorer Wenche Duestad og Farhad Amin.

Vi har et veldig viktig oppdrag og skal utføre renhold i henhold til de renhetskrav som er definert.

Inga Løwe, driftsleder

Bilde: Farhad Amin, har begynte som renholder i 2016 og ble senere driftskoordinator. Inga Løwe har vært driftsleder ved Diakonhjemmet siden 2018. Wenche Duestad, med ansvar for sykehjemmene, var dessverre ikke til stede.

Detaljerte renholdsplaner

Ut ifra en detaljert oversikt over bygningene og hvert eneste rom og størrelser, har det blitt utarbeidet en renholdsplan. Renholdsplanen tar utgangspunkt i romkategorier og ønsket renholdsgrad. I tillegg er det definert konsekvenser ved eventuell smitte og sannsynlighetsgrad for at det kan oppstå smitte. Til sammen gir dette en renholdsplan med frekvenser (hyppighet) og svært detaljerte arbeids- og metodebeskrivelser som må følges.

Vi skal forebygge og begrense smitteoverføring og bidra til at bygg, overflater og inneklima ivaretas igjennom et kvalitativt godt og riktig renhold. Det er ikke et lett oppdrag, men vi har opparbeidet oss mye erfaring og innført gode rutiner som fungerer.

Inga Løwe, driftsleder

Bilde: Mashan Zidan mopper korridoren effetivt med Viima.

Stolthet for faget og kompetanseutvikling

Driftsleder Inga Løwe mener det er spesielt viktig å se den enkelte renholder og få frem det beste i hver enkelt. Med rundt 50 ansatte fra et tjuetalls nasjoner er det mange unike erfaringer og perspektiver. Ved å tilby kompetanseutvikling og opplæring økes den faglige tryggheten og stoltheten for eget yrke. 

Vi har for tiden fire ansatte på fagbrevkurs og tre på norskopplæring. Vi har laget en plan for at alle våre renholdere deltar på INSTA 800-kurs de neste månedene.

Inga Løwe, driftsleder

Alle nye renholdere går igjennom en fem dagers opplæring sammen med en fadder, før de får jobbe selvstendig.

Det er en veldig bra jobb. Jeg er veldig fornøyd med lederne og det er greie kolleger, sier Kirubel.

Kirubel Kiefle

Opplæringen dekker viktige områder som hvordan bruke Viima-systemet, forskjellige smittevaskprosedyrer og opplæring i de forskjellige rutinene. Dette gir dem en solid plattform å bygge videre på.

Bilde: Kirubel er fornøyd med både arbeidsplassen og kollegaene.

Smittevernrenhold er viktigere enn noensinne

I tillegg til det daglige renholdet, får driftsleder inn bestillinger på smitteutvask. En smitteutvask er en ekstra grundig utvask av et pasientrom hvor det kan være fare for smitte og krysskontaminering. Moloud Zaouaghi har jobbet som renholder i 5 år og utfører rutinert sitt arbeid.

Det kan være fare for enten luft-, kontakt- eller dråpesmitte og vi har gode rutiner og detaljerte arbeids- og metodebeskrivelser for hver av de forskjellige typene for smitteutvask.

Moloud Zaouaghi

Bilde: Moloud Zaouaghi tar på korrekt utstyr for å utføre smitteutvask på et pasientrom med mulig kontaktsmitte.

Desinfisering er et viktig tillegg til smittevernvask

I tillegg til hyppige smitteutvasker, bestilles det også full desinfisering av pasientrom. Da blir det først utført full smitteutvask, før Farhad Amin setter opp en robot som gasser rommet. Dette kan ta 3-4 timer avhengig av romstørrelse.

Dette gjør vi for å eliminere luftsmitte og eventuell smittestoffer på vegger og tak.

Farhad Amin, driftskoordinator

Det arbeides kontinuerlig med forbedring av arbeidsprosessene. Som et ledd i dette skal Farhad Amin de neste ukene teste ut en robot som desinfiserer ved bruk av UV-lys. Nøye målinger skal utføres for å vurdere om maskinen kan erstatte Decon-X maskinen.

Bilde: Farhad Amin har satt beskyttelse på sensorer og programmerer deretter maskinen til korrekt gassing/desinfisering av et pasientrom.

Operasjonsstuer - effektiv desinfisering mellom operasjoner

En del av oppdraget på Diakonhjemmet består i å rengjøre operasjonsstuene. Det er høyintensivt og krevende når stue og alt utstyr skal desinfiseres og gjøres klar til neste operasjon. Ofte er det ikke mye tid til rådighet. Vi fikk være med Pornthip Samuelsson, Admira Hadzic, Kamila Bazynska og Sara Selmon da de skulle rengjøre en operasjonssal.

Det er ofte kort tid imellom hver operasjon og det setter krav til vår effektivitet uten at det skal gå på bekostning av renholdsgraden. Men vi har en klar oppgavefordeling og vi vet alle hva vi skal gjøre.

Renholderne på operasjonssalen

Hver dag rengjøres mellom 15 og 30 operasjonsstuer, og vanligvis er de to medarbeidere som jobber sammen. Renholdet varierer i henhold til skittenhetsgrad, hvilken type operasjon som har vært utført på stuen og graden av smittefare.

Vi bruker Viima kluter og mopper som er svært effektive. I tillegg bruker vi også LifeClean overflatedesinfeksjon ved behov.

Admira Hadzic

I tillegg til å ha ansvaret for renhold og desinfisering assisterer de også med mye annet, som for eksempel å fjerne biologisk avfall og å levere blodprøver til laboratoriet.

Vi er tilgjengelige til enhver tid for å blant annet ikke forsinke noen operasjoner. Det er viktig for oss å ha gode rutiner for å opprettholde riktig og trygt renholdsnivå.

Pornthip Samuelsson

Alle er enige i at det er en god arbeidsplass og en veldig viktig jobb som utføres.

Bilde: God stemning på operasjonssalen. Fra venstre Sara Selmon, Kamila Bazynska, Admira Hadzic og Pornthip Samuelsson

Vi bruker Viima – desinfeksjon uten kjemikalier

På Diakonhjemmet bruker Ability (som eneste leverandør i Norge) dansk prisvinnende renholdsteknologi. Denne teknologien har flere fordeler: den reduserer ressursforbruket til et minimum, gir høyere kvalitet på renholdet og det bidrar til bedre arbeidsmiljø. Grundige tester og undersøkelser viser at Viima sine kluter og mopper fører til:

  • 90 % reduksjon i bruk av kjemikalier
  • 72 % reduksjon i CO2-utslipp
    (tilsvarende 3 tonn CO2 per år per 1000 kvadratmeter sykehjemsgulv)
  • 70 % reduksjon i bruk av vann

Moppene og klutene er laget av komposittfiber og når de brukes tørre, utnyttes den statiske elektrisiteten til å transportere skitten opp og inn i fibrene – 41% mer effektiv enn mikrofiber. Når de brukes i fuktig tilstand, har de en oppsugingsevne som er 85 % mer effektiv enn mikrofiber takket være kapillære krefter. I tillegg er det verdt å nevne at klutene og moppene fjerner bakterier og virus så effektivt at de oppfyller kravene til desinfeksjon.

Viima-moppen reduserer antallet smittsomme stafylokokker fra omtrent to milliarder til null uten bruk av kjemikalier. Dette betyr at det ikke kan skje kryssmitte ved bruk av Viima-moppen. Med andre ord, den fjerner alle bakterier.

Viima dokumenterer en rengjøringseffekt som overgår kravene til desinfeksjon (med bare rent vann) i henhold til de nye og strenge hygieneforskriftene i Danmark. Tester av tre ulike typer kluter som brukes til rengjøring i dag, viser at vanlige bomulls- og mikrofiberkluter har betydelige mengder bakterier, mens Viima-kluter nesten ikke har noen. Med andre ord setter komposittfiberklutene fra Viima en ny standard i bransjen ved å desinfisere alle overflater uten bruk av kjemikalier.

Les enda mer om Viima på våre nettsider og på leverandøren DFS sine nettsider.

Den dedikerte gjengen som tar seg av renholdet på Diakonhjemmet vet hvilken viktig jobb de har. Sykehuset er avhengig av at de leverer både på effektivitet og kvalitet. Driftsleder Inga Løwe er veldig stolt over jobben de gjør hver dag, og sier det er viktig at alle blir tatt med på råd og i beslutninger:

Gjennom en dedikert tilnærming til våre renholdere og et sterkt samarbeid med kundene, søker vi å skape et miljø preget av tillit, utvikling og gjensidig suksess.

Ta gjerne kontakt hvis du er interessert i å høre enda mer om effektivt sykehusrenhold.