VI ER ABILITY

Entusiasme i alt

Vi jobber kontinuerlig med bærekraftige løsninger for våre kunder og ser på mangfold og inkludering som en styrke. Ability har 1 800 ansatte fra over 75 ulike nasjoner. De bidrar til et helt unikt arbeidsmiljø. Faglig dyktighet og entusiasme er fellesnevneren for alle våre ansatte. Vi skaper rammer som gir dine ansatte en god og produktiv arbeidsdag.

Et innbydende og rent arbeidsmiljø, i tillegg til sunn og god mat, er nøkkelen til mindre sykefravær og økt trivsel. Vi tror at kontinuerlig dialog med våre kunder gjør oss bedre. Vår kunnskap og dine behov skaper fremtidens løsninger.

Ability har hovedkontor i Bergen, med regionkontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim. Geografisk dekker vi hele landet, fra Lindesnes til Hammerfest. Vi har også et nettverk av andre samarbeidspartnere landet rundt.

Rapporter

Bærekraftsrapport 2022

Norsk utgave publisert 17. april 2023.

Sustainability Report 2022

English edition published April 19th 2023.

ARP-rapport 2022

Aktivitets- og redegjørelsesrapport 2022. Norsk utgave publisert 28. mars 2023.

Redegjørelse for Aktsomhetsvurderinger 2023

Redegjørelse for Aktsomhetsvurderinger 2023 etter Åpenhetsloven i Ability Management AS. Norsk utgave publisert 12. juni 2024.

Bilde av forsiden til Aktivtets og redegjørelsesrapporten ARP Ability FM Ability FM

Sertifiseringer og godkjenninger

ISO 9001:2015

Sertifisering innen kvalitet og ledelse

ISO 45001:2018

Sertifisering innen internt arbeidsmiljø

ISO 14001:2015

Sertifisering innen ytre miljø

Grønt Punkt Norge

Ability FM Vest

Grønt Punkt Norge

Ability FM Øst

EcoVadis - Bronze medal

Ability Management AS (Group)

Profilhåndbøker

Ability Profilhåndbok

Oppdatert februar 2023.

VÅR HISTORIE

Vi er stolte å være grunnlagt i Norge og fortsatt være norskeid

Ability FM Ability FM

Bærekraftsrapport 2022

VI har nå ferdigstilt og publisert Ability sin Bærekraftsrapport 2022. Vår tilnærming til bærekraft er i stadig utvikling. Vi skal jobbe på en bærekraftig og ansvarlig måte, og FNs bærekraftsmål gir føringer for vår tilnærming og vårt arbeid.

Les mer »
To renholdsmedarbeidere snakker sammen Ability FM Ability FM

Vi er Ability

AB Solutions skifter navn til Ability og får ny logo, og en ny visuell identitet. Navnet Ability peker mot medarbeidere som har evne og kompetanse til å levere det meste innen Facility Management.

Les mer »