Bærekraft er en driver for innovasjon og vi jobber kontinuerlig med å sikre en ansvarlig forretningspraksis ved å ivareta ansatte, mennesker, samfunnet og miljøet rundt oss.

Vi har inngått avtale med Energi.ai som leverer verktøytet til vårt klimaregnskap. Dette er i tråd med GHG-protokollen.

Bærekraftsrapporten skal være et levende dokument og vil oppdateres kontinuerlig internt i bedriften. Ved betydelige endringer skal denne også oppdateres og publiseres på nytt på våre nettsider (ability.no/baerekraft).

Våre hovedområder

Vi har identifisert fem hovedområder som vi mener vi har størst påvirkning på gjennom våre tjenester og leveranser.

  1. Entusiastiske lagspillere
  2. Bærekraftige måltider full av matlyst
  3. Moderne renhold og metoder
  4. Sirkularitet & miljøhensyn
  5. Effektive bygg og forvaltning

Bærekraftsrapport 2023

Bærekraftsrapporten for 2023 er nå klar og kan leses i sin helhet her; Ability – Bærekraftsrapport 2023.

Engelsk versjon; Ability - Sustainability Report 2023.

Fra før har vi publisert både ARP-rapport og Aktsomhetsvurderinger.