VÅR ORGANISASJON

Lederskap og struktur

Forenklet organisasjonskart

Et forenklet organisasjonskart som viser vår organisasjon og struktur.

Figur som viser et forenklet organisasjonskart over vår organisasjon Ability Management har fellestjenester som IT økonomi Marked og salg og HR Under Ability Managemet finner vi også Ability FM Vest Ability FM Øst og Ability FM Nord Ability FM Ability FM

Konsernledelsen

Administrerende direktør Frode Standahl Ability FM Ability FM

Frode Standahl
Adm. direktør

frode.standahl(a)ability.no

Frode er administrerende direktør og var med å starte selskapet i 1991. 

Salg og markedsdirektør Erik Rødder Ability FM Ability FM

Erik Rødder
Salg og markedsdirektør

erik.rodder(a)ability.no

Erik har jobbet i selskapet, som salg  og markedsdirektør, siden 1998. 

Økonomidirektør Vidar Clausen Ability FM Ability FM

Vidar Clausen
Økonomi direktør

vidar.clausen(a)ability.no

Vidar har jobbet i Ability siden 2013 og har en solid bakgrunn fra konsulentbransjen. 

Leder for IT og digitalisering Bjarte Karlsen Ability FM Ability FM

Bjarte Karlsen
Leder for IT & Digitalisering

bjarte.karlsen(a)ability.no

Bjarte begynte i Ability i 2020 og har en internasjonal bakgrunn fra IT-industrien. 

HR leder konsern Elin Storsæt Ability FM Ability FM

Elin Storsæt
HR-leder Konsern

elin.storset(a)ability.no

Elin begynte i Ability i mai 2022 og har fagansvaret for HR på konsernnivå. 

Kenneth Lundberg regionleder Vest Ability FM Ability FM

Kenneth Lundberg
Regiondirektør Vest

kenneth.lundberg(a)ability.no

Kenneth har jobbet som regionleder i Ability siden 2016 og har lang erfaring fra Facility Management.

Regiondirektør Ability FM Øst Nils Øyvind Hillestad Ability FM Ability FM

Nils Øyvind Hillestad
Regionsdirektør Øst & Nord

nils(a)ability.no

Nils Øyvind har jobbet som regiondirektør siden 2012.