VÅRE VERDIER

LEKER

De entusiastiske menneskene i Ability er din kompetente lagspiller som leverer effektive tjenester – med respekt for både mennesker og eiendom.

Vi forenkler menneskers hverdag og ivaretar verdier gjennom digitaliserte og bærekraftige løsninger. Vi lykkes gjennom kompetente og motiverte medarbeidere og har entusiasme i alt vi gjør!

Lagspiller

Vi skal “spille” hverandre gode og sammen skape en trivelig arbeidsplass.

Entusiasme

Vi skal stimulere til initiativ, delaktighet og trivsel for alle medarbeidere. Vi skal være en aktiv samarbeidspartner og fokusere på en helhetlig serviceløsning for våre kunder.

Kompetent

Vi skal levere kvalitet i alle ledd, både internt og eksternt, ved hjelp av kontinuerlig kompetanseheving.

Effektiv

Vi skal være fremoverlente, ha optimal logistikk og kommunikasjon. Vi skal ha mest mulig effektive metoder og utstyr.

Respekt

Vi skal vise respekt for menneskene vi har rundt oss og jobben vi gjør.

“Menneskelige ressurser, kultur og utvikling er viktige fokusområder i Ability. Vi setter strategi og mål for framtiden og påser at de ansatte er med på laget.”

Elin Storsæt, HR leder konsern
Bilde av loungeområdet på Varig Orkla Arena Flott bespisningsområde og hestene som løper forbi like utenfor Ability FM Ability FM

Kundearrangement Trondheim 21. juni 2024

Bærekraft er konkurransekraft!

Bygg og eiendom spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. Vi ser på fremtidens løsninger innen bærekraftig forvaltning og drift av eiendom, bygg og utomhus. Læring og eksempler fra Ability og våre kunder.

Les mer »