VÅRE VERDIER

LEKER

De entusiastiske menneskene i Ability er din kompetente lagspiller som leverer effektive tjenester – med respekt for både mennesker og eiendom.

Vi forenkler menneskers hverdag og ivaretar verdier gjennom digitaliserte og bærekraftige løsninger. Vi lykkes gjennom kompetente og motiverte medarbeidere og har entusiasme i alt vi gjør!

Lagspiller

Vi skal “spille” hverandre gode og sammen skape en trivelig arbeidsplass.

Entusiasme

Vi skal stimulere til initiativ, delaktighet og trivsel for alle medarbeidere. Vi skal være en aktiv samarbeidspartner og fokusere på en helhetlig serviceløsning for våre kunder.

Kompetent

Vi skal levere kvalitet i alle ledd, både internt og eksternt, ved hjelp av kontinuerlig kompetanseheving.

Effektiv

Vi skal være fremoverlente, ha optimal logistikk og kommunikasjon. Vi skal ha mest mulig effektive metoder og utstyr.

Respekt

Vi skal vise respekt for menneskene vi har rundt oss og jobben vi gjør.

“Menneskelige ressurser, kultur og utvikling er viktige fokusområder i Ability. Vi setter strategi og mål for framtiden og påser at de ansatte er med på laget.”

Elin Storsæt, HR leder konsern
Bilde av en lang kø utenfor toalettene på Mathallen på Torget i Bergen Ability FM Ability FM

Behovsstyrt renhold til beste for alle

Å drive med behovsstyrt renhold er bra for alle; både publikum, oppdragsgiver og oss som skal utføre renholdet. Sensorene sender data direkte inn i våre driftssystem og vi kan sette opp vaktlister i henhold til forventet besøk. I tillegg sender systemet varslinger når vi trenger å rykke ut.

Les mer »