Personvern & rettigheter

Hvem er behandlingsansvarlig?

Denne personvernerklæringen gjelder for Ability FM AS sine nettsider. Ability FM AS (org. no. 889 724 412 ) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden ability.no. Det gjelder egne tjenester levert av Ability FM AS. Ta kontakt med vårt servicesenter for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder våre tjenester.

Hva er formålet?

Våre registreringer inneholder kun informasjon som personen frivillig gir oss. Vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Informasjonen innhentes kun for å:
– ta kontakt for å tilby relevante tjenester samt for å yte god kundeservice
– sende relevant informasjon
– få tilgang til våre produkter og tjenester

Hva er det rettslige grunnlaget?

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personvernopplysninger er basert på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke.

Hvilke personopplysninger behandles?

Eksempler på informasjon som innhentes og registreres:
– Firmanavn
– Kontaktperson
– Firmaadresse/fakturaadresse
– Telefonnummer og e-postadresse
– Informasjon om din bruk av absolutions.no, blant annet i form av hvilke undersider som besøkes, nettleserinstillinger og IP-adresse

Ability FM AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer eller opplysninger om personlige betalingskort.

Hvor hentes opplysningene fra?

Ability FM AS henter opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider www.ability.no etter:
– utfylling av kontaktskjema
– ønske om å prøve en av våre tjenester
– nedlasting av dokumenter fra våre nettsider
– påmelding til å motta nyhetsbrev eller blogg på e-post
– jobb søknader

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til Ability FM AS.

Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til noen av våre tjenester.

Utleveres opplysningen til tredjeparter?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Ability FM AS bruker underleverandør til utvikling og vedlikehold av nettsiden. Underleverandør kan behandle personopplysninger på vegne av Ability FM AS.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Informasjon innhentes gjennom skjemaer på www.ability.no som lagres i vårt CRM-system. Informasjonen slettes på oppfordring ved å kontakte post@ability.no eller når vi får opplysninger om endringer i arbeidsforholdet fra arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lands lovverk gjelder?

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldene personopplysningslov i Norge.

I tilfeller der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Hvordan sikres opplysningene?

Ansatte i Ability FM AS har tilgang til selskapets CRM-System via personlig pålogging og har signert taushetserklæring i forhold til behandling av opplysninger som er registrert i systemet.

Dersom du mener at Ability FM AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon Ability FM AS

Ability FM AS
Damsgårdsveien 131
5160 Laksevåg
Telefon: 4178 1000
Epost: post@ability.no