VIIMA OG RENHOLD

Viima - intelligent rengjøring

Ability er de eneste i Norge som bruker forskningsbaserte renholdsmetoder utviklet av det danske selskapet Viima. Dette er de mest gunstige for helse, miljø og sikkerhet, både for våre kunder og deres bygg, våre servicemedarbeidere og miljøet rundt oss. Viima er tildelt miljøprisen til EU for sin renholdsteknologi.

Komposittfiber gir bedre inneklima

Viima mopp og klut består ikke av mikrofiber, men av komposittfiber. Dette gir den ultra-tynne fiber som på en helt annen måte sikrer tiltrekking av støvpartikler med statisk elektrisitet ved tørr metode og en mye mer effektiv oppsugingsevne med kapillære krefter ved våt/fuktet metode. Reduksjon av støvmengden i inneluften og mindre bruk av kjemikalier gir en vesentlig forbedring i inneklima. 

Dagens tradisjonelle rengjøringsmetoder fungerer via en kjemisk kobling, mens Viima sin nyvinning er basert på en mekanisk kobling. Dette betyr at man i tillegg til bruk av komposittfiber kan sikre enda mindre bruk av rengjøringsmidler i renholdet samt utslipp til nærmiljø, samtidig som overflatene blir renere enn ved dagens tradisjonelle rengjøringsmetoder. 

Viima sine kluter og mopper fører til

  • 90 % reduksjon i bruk av kjemi
  • 72 % reduksjon i CO2-utslipp
  • 70 % reduksjon i bruk av vann

Komposittfiber fjerner alle bakterier

Viima sine tester viser at deres komposittfibermopper er mye mer effektive for fjerning av støv og smuss, både ved tørre og fuktige metoder, enn mikrofibermopper. Rengjøring med Viima-moppen er i tillegg 41 % mer effektiv ved tørr metode enn tradisjonell mikrofiber-mopp i sitt optimale arbeidsområde som fuktet. Rengjøring med Viima-mopp i fuktet tilstand er 85 % mer effektiv enn mikrofiber i fuktet tilstand. 

Viima-moppen reduserer mengden smittsomme stafylokokker fra omlag to milliarder til null uten bruk av kjemikalier. Det vil si at det ikke kan forekomme noen form for kryssende smitteveier ved bruk av Viima-moppen. Den fjerner med andre ord alle bakterier.

Dette gjør blant annet at Viima dokumenterer en rengjøringseffekt som overstiger kravet til desinfeksjon med kun rent vann i henhold til de nye og strenge Hygieneforskrifter i Danmark. De samme forskriftene vil ifølge Helsedirektoratet også bli innført i Norge i løpet av få år. Test av tre ulike typer kluter som i dag benyttes til rengjøring viser at det er et betydelig antall bakterier i vanlige bomulls- og mikrofiberkluter under rengjøring, mens det for Viima er tilnærmet null. Per definisjon snakker vi om at komposittfiberklutene fra Viima setter en ny standard i bransjen ved å desinfisere alle overflater, uten bruk av kjemi!

Bedre arbeidsmiljø

Vår erfaring er at bruk av Viima-teknologien gir et bedre arbeids- og innemiljø og sikrer i tillegg et lavere sykefravær, ikke bare for våre egne medarbeidere.

Reduksjonen av bruk av kjemikalier hindrer i tillegg hudirritasjoner og eventuelle allergiske reaksjoner på annen måte via kjemikalier. Vi ser også at moppen har en langt mindre friksjon, noe som gir lavere arbeidsbelastning på armer og skuldre hos våre ansatte. Ved at både moppeskaft og rengjøringsvogn er ergonomisk optimalt og tilpasset bruken av enda mindre vann og ingen kjemikalier, gir dette også færre tunge løft og mindre ulempe med å bøye seg for å skifte mopp eller vri kluten.

Det er foretatt målinger og kundeanalyser hos Viima som viser inntil 35 % redusert arbeidsbelastning ved bruk av Viima-moppen kontra tidligere mopper og metoder.

Les mer om våre renholdstjenester

Medarbeider tørker av en kaffekanne i stål med en Viima klut Ability FM Ability FM

Innovasjon i hvert fiber

Ability benytter renholdsmetoder som er gunstig for helse, miljø og sikkerhet både for våre kunder, deres bygg, våre servicemedarbeidere og miljøet rundt oss.

Les mer »