Ønsker du et mer miljøvennlig renhold i din bedrift? Ønsker du å redusere bruken av kjemikalier og vann uten at det går ut over kvaliteten på renholdet? Da har vi gleden av å introdusere Viima.

Viima er et revolusjonerende rengjøringssystem utviklet av det danske selskapet DFD. Renholdsmetoden i seg selv er tilnærmet tradisjonell, mens rengjøringsmoppen og kluten som benyttes er helt unik.

Viima baserer seg på mopper og kluter av komposittfibre. De ultratynne fibrene gir en bedre rengjøringseffekt enn andre produkter på markedet.

Dagens tradisjonelle rengjøringsmetoder fungerer via en kjemisk kobling, mens Viimas nyvinning er basert på en mekanisk kobling. Dette betyr at man i tillegg til bruk av komposittfiber kan sikre enda mindre bruk av rengjøringsmidler og utslipp til nærmiljø, samtidig som overflatene blir renere enn ved dagens tradisjonelle rengjøringsmetoder.

Per definisjon snakker vi om at Viimas komposittfiberkluter setter en ny standard i bransjen ved å desinfisere alle overflater, uten bruk av kjemikalier.

Medarbeider tørker støv på pauserommet i et kontorlokale

La fibrene gjøre jobben

De unike moppene og klutene bruker kapillarkraft og etterlater seg et tilnærmet bakteriefritt underlag.

Viima kan redusere kjemikalie-bruken ved renhold med opptil 90 prosent sammenlignet med tradisjonell rengjøring. Samtidig krever Viima kun små mengder vann og kan redusere en renholders vannforbruk med 80 prosent hver dag.

Dine ansattes helse

Vi er også av den oppfatningen at bruk av Viima teknologien gir et bedre arbeids- og innemiljø og sikrer i tillegg et lavere sykefravær, ikke bare for våre egne medarbeidere, men også dine ansatte. Reduksjonen i bruk av kjemikalier hindrer i tillegg hudirritasjoner og eventuelle allergiske reaksjoner på annen måte via kjemikalier.

Vi ser også at moppen har en langt mindre friksjon, noe som gir lavere arbeidsbelastning på armer og skuldre hos våre ansatte. Ved at både moppeskaft og rengjøringsvogn er tilpasset optimalt ergonomisk og til bruken av enda mindre vann og ingen kjemikalier, så gir dette også færre tunge løft og ulemper med å bøye seg for å skifte mopp eller vri kluten.

Det er foretatt målinger og kundeanalyser hos Viima som viser inntil 35 prosent redusert arbeidsbelastning ved bruk av Viima moppen kontra tidligere mopper og metoder.