Ability er ISO-sertifisert innen standardene for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Sertifiseringene våre synliggjør vårt fokus på service, bærekraft, og et sunt og trygt arbeidsmiljø.

Ability har nå på forsommeren vært igjennom en prosess for å bli resertifisert innen standardene for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø. Denne uken fikk vi tilsent nytt oppdatert sertifikat.

Sertifikatet er utstedt av Scandinavian Certification 8. juli 2024 og er gyldig i 3 år.

Tre i én

Det nye sertifikatet (sertifikat nummer NOR-10070) gjelder alle tre standardene:

  • NS-EN ISO 9001:2015
  • NS-EN ISO 14001:2015
  • NS-ISO 45001:2018

Sertifikatet omfatter alle våre organisatoriske enheter:

  • Ability FM Øst AS
  • Ability FM Vest AS (avd. Bergen)
  • Ability FM Vest AS (avd. Stavanger)
  • Abilit FM Nord AS