INNOVASJON

Digitalt, enkelt og effektivt

Ability skal levere relevante tjenester til våre kunder i dag og i fremtiden. Innovasjon er en forutsetning for at vi skal utvikle oss som selskap. Når omgivelsene endrer seg med nye krav til tjenester, må også vi endre oss. Du og din virksomhet vil alltid nyte godt av vår faglige nysgjerrighet og evne til fornying, innovasjon og omstilling.

Digitale løsninger

Våre digitale løsninger blir stadig fornyet i samarbeid med utvalgte IT-selskaper. Målet vårt er en heldigital leveranse av tjenester. Vi utvikler flere av våre apper selv; alt fra matbestillinger til møterom og onboarding-apper. Vi samler disse i et felles system for Facility Management.

Viima

I Norge er vi eneste leverandør av Viima mopper og kluter laget av japansk komposittfiber. Produktene sparer miljøet og rengjør uten kjemikalier ved å desinfisere overflater gjennom mekanisk fjerning bakterier og virus.

Sensor

Digitaliseringen er i full gang i vår bransje. Gjennom sensorteknologi forenkler og effektiviserer vi hverdagen til våre kunder. Vi måler og tilpasser våre tjenester etter grundig analyse av data som blir samlet inn. Det være seg bruk av møterom, varsel om fulle avfallsbøtter, temperatur i kjøleskap eller luftkvalitet, for å nevne noe. Bruk av sensorer og analyse av data reduserer miljøbelastningen og driftsutgiftene for virksomhetene.

Sensorer vi kan levere

  • Bevegelsessensor
  • Trykksensor
  • Temperatursensor
  • Proximitiysensor
  • Occupancysensor
  • Vannsensor
  • Fuktighetsensor

Sammen med en cloud connector blir data samlet inn og sendt opp i en sikker skyløsning. 

Systemintegrering

For å kunne være oppdatert til enhver tid kan vi også på større prosjekter tilby integrering av våre systemer mot deres egne. 

Få full oversikt i sanntid. Hvor enn du er.

Bilde av en lang kø utenfor toalettene på Mathallen på Torget i Bergen Ability FM Ability FM

Behovsstyrt renhold til beste for alle

Å drive med behovsstyrt renhold er bra for alle; både publikum, oppdragsgiver og oss som skal utføre renholdet. Sensorene sender data direkte inn i våre driftssystem og vi kan sette opp vaktlister i henhold til forventet besøk. I tillegg sender systemet varslinger når vi trenger å rykke ut.

Les mer »