Vinteren i Bergen kan være utfordrende med glatte veier, slaps, is og snø. Snørydding og salting krever god organisering og beredskap slik at vi hurtig kan sette i verk nødvendige tiltak for å opprettholde den standarden du ønsker. Vi brøtyter veier, gangveier, parkeringsarealer, fellesområder i borettslag og gårdsplasser.

Våre brøytemannskaper er på vakt og rykker ut om nødvendig - slik at du kan sove godt om natten.

Brøyting og salting

Snøbrøyting utføres under, eller umiddelbart etter, snøvær. Det er viktig å startet tidlig for å unngå at snøen blir nedkjørt og dermed vanskelig å fjerne. Vi brøyter med plog montert på bil. Bilene har også salter på planet. De fleste kundene våre inngår avtale om både brøyting og salting. Det blir da brøytet dersom det faller over 5 cm snø, og det saltes ned til -2 grader. Vi kan også tilby å fylle opp sand- og strøkasser og manuell måking der brøyting ikke er mulig. Ofte kan vi også hensynta og tilpasse rutene våre dersom brøyting må skje på spesifikke tidspunkt.

Alltid på vakt

Vi har alltid brøytemannskaper på vakt i vinterhalvåret fra 1. oktober til 30. april. De sjekker værmeldingen og værutsiktene flere ganger i døgnet, inkludert på nattestid. De vil rykke ut helt automatisk, ved behov. Det er store lokale variasjoner i Bergensområdet og derfor har vi også en vakttelefon bemannet hele døgnet rundt.

Full oversikt med app

Våre sjåfører benytter en app for å utføre oppdragene. Du, som kunde, kan velge om du vil motta varsling på sms eller e-post etter hvert utførte oppdrag. Appen er i kontinuerlig utvikling og etterhvert vil våre kunder selv få tilgang til appen for å kunne sjekke oppsett og historikk.

Ta kontakt i dag

Ta kontakt i dag om du ønsker et tilbud på en brøyteavtale. En standard avtale med oss i Ability består av beredskap (vakttelefon og utstyr), pris per uttrykning og pris per kilo salt. Vi kommer gjerne på befaring dersom det er behov for dette, for å avklare eventuelle utfordringer eller hvor snø kan plasseres for best mulig fremkommelighet.

Ledig kapasitet i Bergen

For bestillinger i Bergensområdet. Kontakt gjerne Morten Wergeland direkte.

Velg om du vil motta infomasjon om utførte oppdrag på sms eller e-post.