Konseptansvarlig for kantine Andreas Lokøy.

Mat står for nesten en tredjedel av de globale utslippene. Ved å opplyse våre kantinegjester om de forskjellige måltidenes karbonavtrykk, kan gjestene selv bli mer bevisste på valgene de gjør i hverdagen.

Vi er stolte av å kunne tilby Klimato-merking av maten i kantinene våre og hjelpe gjestene våre å forstå karbonavtrykket til måltidene de velger.

Andreas Lokøy, konseptansvarlig Ability Food (Kantine )

Hvordan beregnes karbonavtrykket?

Klimato er et verktøy som beregner karbonavtrykket til de forskjellige måltidene som tilbys.

Karbonavtrykket til de forskjellige rettene beregnes ved å bruke metoden for livssyklusvurdering (LCA). Karbonfotavtrykket bestemmes ved å summere klimagassutslippene som slippes ut gjennom hele livssyklusen. Disse utslippene er målt i kg CO2-ekvivalenter (kg CO2e).

Slik fungerer det:

Alle ingrediensene som brukes til å tilberede maten i kantinen får et karbonavtrykk basert på deres utslipp til atmosfæren. Karbonfotavtrykket er basert på type ingrediens, produksjonsmetode og opprinnelsesland. Kokker bygger oppskrifter for å beregne det totale karbonavtrykket til et måltid.
Klimatos klimamerke viser hvor klimavennlig hver rett er, slik at gjestene kan ta et veloverveid valg hver lunsjpause.

  1. Kantinen legger inn alle ingredienser i verktøyet Klimato
  2. Kantinen setter sammen menyen i Klimato
  3. Verktøyet regner automatisk ut karbonavtrykket per servering basert på ingrediensene
  4. Verktøyet skriver ut menyene med eksakt karbonmerking og avtrykk
  5. Kantinegjestene kan ta et velinformert valg
To kokker legger varmmat på tallerken i en kantine.
En kokk holder fram en skål med frisk grønn salat

Fem klimamerker: A - E

Rettene deles inn i 5 forskjellige klimamerker; veldig lav, lav, medium, høy og veldig høy. I tillegg til kategorien A-E, opplyses det også om eksakt kg CO2-ekvivalenter per servering.

  • A - Veldig lav betyr at produktet er i tråd med Parisavtalens mål om å begrense temperaturøkningen til godt under 2°C over førindustrielle nivåer.
  • B - Lav viser at produktet er i tråd med målene som er satt for 2030. Dette setter oss på god vei for 2050. På linje med Cool Food, et WRI-initiativ.
  • C - Medium betyr at produktet er assosiert med en temperaturøkning på 2,5°C over førindustrielt nivå.
  • D - Høy betyr at produktet er assosiert med en temperaturøkning på 3°C, over førindustrielle nivåer.
  • E - Veldig høy er assosiert med en temperaturøkning høyere enn 3°C over førindustrielt nivå.
Klimato-merkingen og en forklaring av denne.

Menyplanlegging og justeringer

Klimato gjør det mulig for kantinelederne å sammenligne forskjellige oppskrifter og leke litt med tallene. Hva skjer med karbonavtrykket om man bytter ut biff-ramen med kylling-ramen? Fasit: karbonavtrykket reduseres med 67 %. Og visste du at en pasta bolognese med biff har 20 ganger høyere avtrykk enn en pasta bolognese med linser?

Hvilken rapport vil du ha?

I etterkant kan den enkelte kantine hente ut forskjellige rapporter som for eksempel gjennomsnittlig karbonavtrykk per servering eller totalt karbonavtrykk per måned. Du som har valgt Ability Food som kantineleverandør velger hvordan du ønsker din rapport satt opp.

Trenger dere kantine?

Ability Food driver omtrent 90 forskjellige kantiner i de største byene i Norge. Ønsker dere å ta bærekraft på alvor og klimamerking i deres kantine? Ta gjerne kontakt :)

Små grønne fotspor som leder opp til til høyre