Sensorer måler kontinuerlig

Ability har hatt ansvaret for renholdet på de offentlige toalettene på Mathallen i Bergen i noe over et år. Her har vi montert sensorer fra Disruptive Technologies på hver av dørene og systemene våre følger med på hvor mange ganger dørene åpnes og lukkes. Bjarte Karlsen er CTO i Ability. Han forklarer:

Vi har åpne API’er og disse statistikkene går inn i vårt eget system hvor vi har satt opp triggergrenser. Når de fastsatte grensene overstiges, går det en varsling og en jobb/oppgave genereres i vårt driftssystem og sendes til den som er på vakt.

Bjarte Karlsen, CTO i Ability

Han forklarer videre og at systemet er satt opp generisk, slik at det lett kan overføres til andre prosjekter og lokasjoner.

Leder for IT og digitalisering Bjarte Karlsen
Bilde av driftsleder Kristine Sedogubova, driftsleder i Ability

Behovsstyrt renhold

Den teknologiske utviklingen muliggjør et behovsstyrt renhold. Når renholdet er basert på behov så er det lettere å opprettholde ønsket renholdsgrad til enhver tid.

Vi har hele tiden noen på vakt og systemet sender oss meldinger dersom vi trenger å justere på dette.

Kristine Sedogubova, driftsleder i Ability

Tallmaterialet gir oss muligheten til å observere, sette verdier og justere disse underveis, i samarbeid med kunden, etter hvert som vi får litt erfaring og kan se utviklingen over tid og peke på trender.

Nyttig statistikk

Statistikkene er veldig nyttige i planleggingen av vakter. Ikke unaturlig viser statistikkene for toalettene på Mathallen at det er flest besøkende i lunsjtiden mellom 11.00 og 14.00. Da kan vi planlegge renhold opp mot dette. Statistikken viser at det i juli var over 70 000 besøkende på toalettene i juli måned, noe som tilsvarer et gjennomsnitt på ca 2 250 besøk daglig. Årets mest hektiske dag var naturlig nok nasjonaldagen hvor besøket doblet seg. Hele 4 570 gjester innom fasilitetene på Mathallen.

Vi ser at over 500 personer (!!) var innom i løpet av én enkelt time. Det er hele 8,5 personer i minuttet!!

Bjarte Karlsen, CTO i Ability
Skjermdump av dashbord som viser antall besøk i juli 2023, fordelt på de tre forskjellige fasilitetene (Mathallen, Skur 8 og Skur 11) og dato.