Det samler seg ofte både barnåler, løv, mose og skitt i takrennene som lager en propp og hindrer vannet i å fortsette i taknedløpet. Om dette blokkerer takrennen og taknedløpet, vil vannet finne andre veier. Derfor kan det å rense takrennene være en rimelig forsikring mot større skader.

 - Vi anbefaler at man renser takrennene gjerne en gang i året, gjerne på høsten etter at bladene har falt.

Karl-Erik Tander, driftsleder i Ability

Tette takrenner kan bli dyrt

Dersom takrennen er tett kan minusgrader fryse stillestående vann og det kan også dannes farlige istapper. Eller takrennen kan sprekke som på sikt kan føre til vannskader.

Et faresignal vil være om du ser vann dryppe og renne over kanten av takrennen i stedet for i taknedløpet.

Se også denne artikkelen i Vi i Villa.

Vi har utstyret - Vi kan hjelpe

Ute av syne - ute av sinn? Det er veldig lett å glemme noe man ikke ser så lett. Takrennene er høyt oppe og man ser ikke hva som er der.

Ofte er det også vanskelig å komme til så høyt oppe. Om man ikke har det rette utstyret. 

Ability har utstyr som gjør at vi enkelt kan rense takrenner opptil enten 2 eller 3 etasjer opp fra bakken, mens vi står på bakken. Men dette avhenger litt av bygget og omgivelsene rundt.

- Men vi har også lift som gjør at vi kommer til enda høyere opp.

Karl-Erik Tander, driftsleder i Ability

Ta kontakt i dag

Ability har ledig kapasitet og tilbyr takrens både for bedrifter, borettslag og også private boliger i noen områder.

Ta kontakt i dag om du ønsker et tilbud på rens av takrenner. Vi kommer på befaring etter behov, for å avklare eventuelle utfordringer og hvordan takrennerensen best kan utføres hos dere.

Hva vi gjør

Ability driver med Facility Management og kan tilby et helt spekter av tjenester innen vedlikehold av utearealer, vaktmestertjenester, renhold, kantinetjeneste og hotelltjenester.

Du kan velge mellom faste tjenster, full-service eller kun enkle tjenester.

En medarbeider står ved Ability-bilen og viser tommel-opp