En renholder mopper gulvet på en operasjonsstue med Viima.

ESD - elektrostatisk avledende gulv

De fleste gulv er antistatiske, men i visse situasjoner kan støt oppstå. På sykehus, i elektronikkproduksjonslokaler, serverparker og laboratorier kan slike små støt skape farlige situasjoner og/eller ødelegge kostbart utstyr. Da er det anbefalt med et såkalt ESD-gulv.

ESD står for Electro Static Discharge eller elektrostatisk avledende på norsk.

ESD-gulv finnes i flere forskjellige utførelser og defineres av en felles Europeisk standard; EN-1081, EN-1815 og EN-61340.

Korrekt behandling av ESD-gulv er nødvendig

For at ESD-gulvet skal kunne opprettholde sine egenskaper, er det viktig med riktig renhold og behandling. Både metoder og kjemikalier må tilpasses gulvet og dets funksjoner.

Ability har lang erfaring med rengjøring og behandling av forskjellige typer ESD-gulv. Det viktigste er at vi får beskjed av oppdragsgiver hvilken type ESD-gulv det er, slik at vi kan tilpasse både renholdsplan og opplæring av våre servicemedarbeidere.

Dette er forhold som vi søker å avklare når vi utarbeider tilbud/anbud.

Ta kontakt hvis også du ønsker korrekt behandling av ESD-gulv.