Bærekraft ligger i bunn for alt vi gjør

Det handler ikke bare om å kutte miljøskadelige kjemikalier fra våre produkter, det handler også om mennesker. Abilitys tilnærming til bærekraft er i stadig utvikling. Vi skal jobbe på en bærekraftig og ansvarlig måte, og FNs bærekraftsmål gir føringer for vår tilnærming og vårt arbeid.

Bærekraft er en driver for innovasjon og vi jobber kontinuerlig med å sikre en ansvarlig forretningspraksis ved å ivareta ansatte, mennesker, samfunnet og miljøet rundtoss.

Vi jobber etter et rammeverk basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Vi har også vært medlem av UN Global Compact siden 2012.

Bilde av forsiden av Ability sin Bærekraftsrapport 2022
Bilde av Aleksandra Savic

Fortsatt et stykke å gå

Selv om vi er godt i gang med arbeidet og har iverksatt flere tiltak, så har vi fremdeles en vei å gå og kan fortsatt bli bedre. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre både våre egne prosesser og verdikjeder og påvirke våre leverandører til det samme.

Aleksandra Savic, HMS koordinator og leder av Bærekraftsgruppen i Ability og deltaker i UN Global Compact.

Bærekraftsrapport 2022

Den første Bærekraftsrapporten er nå klar og kan leses i sin helhet her; Ability – Bærekraftsrapport 2022.

Rapporten er også oversatt til engelsk; Ability - Sustainability report 2022.

Fra før har vi publisert både ARP-rapport og Aktsomhetsvurderinger.