For at vi som tilbyder skal kunne gi deg en riktig pris og et godt tilbud på renhold, så trenger vi en del opplysninger om oppdraget.

Romoversikt

Forskjellig underlag trenger forskjellige rengjøringsmetoder. Vi trenger derfor en detaljert romoversikt:

  • samlet areal
  • størrelse på hvert av rommene
  • bruksområde / type rom (kontor/toalett/lunsjrom/lager/produksjonslokale)
  • gulvtype (parkett/teppe/belegg)
  • inventar / møblement (pulter/stoler/kjøkkenbenk)

Det aller beste utgangspunktet er tegninger av bygget med størrelser og romtyper. På bakgrunn av dette kan vi sette opp en anbefalt renholdsplan.

Frekvens

Frekvensen sier noe om hvor ofte man ønsker at rommene skal rengjøres. Noen rom trenger kanskje daglig rengjøring mens andre trenger bare å rengjøres én gang i uken. Dette kan også vi også fastsette på bakgrunn av romoversikten og ønsket rengjøringsnivå på hvert enkelt rom.

To renholdere tørker støv i en sosial sone på en arbeidsplass
En renholder mopper en trapp

Rengjøringsnivå

Rengjøringsnivået sier noe om hvor rent det skal være på hvert enkelt rom. Det er vanlig med en høyere renholdsgrad på et toalett enn på et lagerrom. Til å definere rengjøringsnivået bruker vi ofte rengjøringsstandarden NS-INSTA 800.

NS-INSTA 800 rengjøringsstandard

NS-INSTA 800 er et system for renhold og viser hvilken kvalitet renholdet skal ha. Det er du som kunde som bestiller hvilken kvalitet du ønsker på renholdet vi skal utføre. Å fastsette kvalitetsnivået gjør vi i samarbeid med deg som kunde. Det utføres også kontroller som skal kvalitetssikre renholdet.

Les mer om NS-INSTA 800 på NHO sin Renholdsportal.

Renholdsplan

Ut ifra en opplysninger vi mottar fra deg, så utarbeider vi tilbud med en renholdsplan som tar utgangspunkt i arealer, romkategorier, ønsket renholdsgrad og frekvens. Ved behov settes det også opp forslag til temporært (periodisk) renhold, det vil si renhold som bør gjennomføres årlig/halvårlig. Eksempler på dette kan være vindusvask, boning av gulv, rengjøring i høyden (lamper/luftekanaler) med mer.

Svanemerket renhold

At våre rengjøringstjenester er Svanemerket betyr at det stilles krav til blant annet begrenset bruk av kjemikalier og håndtering av avfall. Det er bra for miljøet, og for helsen til både de som utfører renholdet – og de som arbeider i lokalene dine.

Les mer om våre sertifiseringer her.

Over hele landet

Vi har hovedkontor i Bergen og avdelingskontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim. Men utfører arbeid over hele landet.

Ta gjerne kontakt om du ønsker et tilbud. Vi kommer gjerne på befaring dersom det er behov for dette, for å avklare eventuelle utfordringer.

Du kan også lese mer om hvordan kjøpe renhold på NHO sin Renholdsportal.

To renholdsmedarbeidere smiler