Gode matter tar bort det meste av både vann og skitt og gjør det daglige renholdet i resten av bygget mye lettere. Men etter noen vintermåneder med snø, sand og salting øker behovet for en større og grundigere rengjøring.

Skitt og sand blir med inn

Det ser ikke så bra ut nå skitt og sand kommer seg inn i byggene våre. Det kan forårsake skader på gulv og overflater over tid. Sanden fungerer som et slipemiddel som gradvis sliter ned både gulvbelegg og materialer. Dette kan resultere i kostbare reparasjoner og erstatninger.

Skitt og sand er også bærere av mikroskopiske partikler og bakterier som lett spres i omgivelsene, noe som kan påvirke både helse og velvære for de som oppholder seg i områdene.

Derfor er det viktig å ikke undervurdere betydningen av grundig fjerning av sand og skitt. Ikke bare for å bevare fasilitetenes estetikk, men også for å sikre et trygt og helsefremmende miljø for alle som ferdes der. Ved å implementere regelmessig og grundig nedvask som en del av rutinemessig vedlikehold, kan man effektivt bekjempe disse uvelkomne gjestene og opprettholde et rent og hygienisk miljø gjennom vintermånedene.

Kontorbygg inngangsparti. Image by www.freepik.com
Brøyte og saltebil i ferd med å kjøre ut av garasjen

Salt kan forårsake skade

Veisaltet er viktig for å holde vinterveiene åpne og fremkommelige. Men dessverre fører det også til at vi tråkker veisaltet inn både på jobb og hjemme. Resultatet blir ofte gulv dekorert med saltrand, uønskede partikler og substanser som ikke bare er estetisk skjemmende, men som også utgjør en trussel for helse og hygiene.

Saltet kan forårsake skade på gulv og overflater over tid, men det er ikke bare skadelig for materialene. Veisalt, når det blir spredt på gulv eller overflater innendørs, kan skape glatte områder når det blir fuktig. Dette skjer spesielt når snø eller is smelter og blander seg med veisaltet. Den resulterende fuktigheten og kjemiske sammensetningen av saltet kan skape en glatt overflate som øker risikoen for fallskader.

Fjerning av veisaltet fra inngangspartier, gulv og overflater er avgjørende for å bevare bygningsmaterialer og skape et trygt og trivelig miljø for alle.

Smitte kan forebygges

Når vi snakker om grundig nedvask, går det ikke bare ut på å ha rene gulv. Det er også knyttet til smittevern. Med vinteren kommer også influensa, mykoplasma og ikke minst covid-19. Da blir det enda viktigere å holde våre arbeids- og boligmiljøer rene og trygge.

I følge Folkehelseinstituttet kan vi forebygge mye ved å vaske oss med såpe og vann. Som et tillegg og en ekstra forsikring tilbyr Ability flere forskjellige typer smittevernrenhold som kan bestilles. Hva som passer best for dere avhenger av både lokalene og hvordan disse brukes.

Gelendere og dørhåndtak bør eksepmelvis rengjøres hyppigere i måneder med mye smitte.

Hva vi kan hjelpe med:

Vi utfører det meste innen periodisk renhold og grundig nedvask. Vi kan blant annet nevne:

En renholdsmedarbeider vasker et gelender i en trapp
Kontorbygg inngangsparti. Image by www.freepik.com

Ta kontakt

De fleste bedrifter bør få utført periodisk renhold og en grundig nedvask en gang eller tre i året. Det kommer litt an på hva lokalet brukes til og hvor hyppig det er brukt. Et regelmessig grundig renhold, i tillegg til det daglige renholdet, forlenger levetiden på bygg og inventar og reduserer vedlikeholdskostnader samtidig som det bedrer inneklimaet for de ansatte.

At våre rengjøringstjenester er Svanemerket betyr at det stilles krav til blant annet begrenset bruk av kjemikalier og håndtering av avfall. Det er bra for miljøet, for helsen til de som arbeider i hos dere og oss som utfører renholdet.