Barn som jubler i en ren og trygg barnehage

Barnas helse og sikkerhet

Barnehagebarn er mer utsatt for smittsomme sykdommer på grunn av deres umodne immunsystem. Grundig renhold reduserer spredningen av bakterier, virus og andre smittestoffer som kan føre til sykdommer som forkjølelse, influensa, mageinfeksjoner og andre infeksjoner. En ren og trygg barnehage bidrar til å opprettholde barnas helse og sikkerhet.

Det er viktig å merke seg at grundig renhold i barnehager ikke bare handler om synlig skitt, men også om å bruke riktige rengjøringsmetoder for å sikre et sunt og trygt miljø for barna.

God hygiene er viktig

Barnehager er steder der barn tilbringer mye tid sammen og deler leker, mat og andre gjenstander. God hygienepraksis, inkludert grundig renhold, bidrar til å opprettholde gode sanitære forhold. Dette inkluderer rengjøring av toaletter, håndvaskområder, kjøkkenområder og fellesområder for å redusere risikoen for infeksjoner og opprettholde en ren og hygienisk barnehage.

Barnehager er pedagogiske miljøer der barn lærer ved å observere og imitere. Ved å opprettholde høye standarder for renhold viser barnehagen barna betydningen av renslighet og personlig hygiene. Dette kan bidra til å danne gode vaner og rutiner hos barna som de kan ta med seg videre i livet.

Godt inneklima for barna

Sammenhengen mellom støv og helseplager hos barn med astma og allergi er godt dokumentert. Hensikten med renhold er å redusere fremkomsten av støvpartikler, allergener og smittestoffer. Et godt renhold skal bidra til å oppnå trivsel, hygiene og godt inneklima samtidig som det forlenger levetiden på materialer og inventar.

Et rent og friskt inneklima er viktig for barnas trivsel og læring. Grundig renhold inkluderer støvsuging, lufting av rom og rengjøring av luftfiltre, som kan bidra til å redusere mengden av partikler og allergener i luften. Et godt inneklima kan også ha positiv innvirkning på barnas konsentrasjonsevne og redusere risikoen for helseproblemer som hodepine eller irritasjon i øyne, nese og hals.

Organisering av renholdet

Helt grunnleggende i Ability ligger bedriftens evne til god og kvalitet sikker gjennomføring av oppdrag vi skal utføre. Vår filosofi er minst mulig administrasjon og størst mulig tilgjengelighet for våre kunder. Vi har et solid drifts apparat hvor kompetanse, kompetansebygging og tett oppfølging av våre Servicemedarbeidere står i fokus.

Ved tildeling av kontrakt vil vår driftsleder sammen med deres lokale kontaktperson gjennomgå bygningsmassen for å sikre at renhold på de ulike områder utføres slik at det er til minst mulig hinder for den daglige bruken av arealene.

Jente tegner i en barnehage
Barn rekker opp hånden i en barnehage

Renholdsplan

Sammen, og på bakgrunn av mottatte tegninger, ønskede frekvenser og befaring, utarbeider vi et tilbud til din barnehage med en renholdsplan tilpasset barnehager og deres behov. Vi tilbyr blant annet daglig renhold, periodisk renhold, hovedrengjøringer og matteservice. Vi kan også ta oss av innkjøp av rekvisita.

Våre renholdere utstyres også med en metodebeskrivelse gjeldende for de ulike romkategorier gjeldende for din barnehage.

Hos oss får du én kontaktperson

Med Ability på laget møter du en person, ikke et konsern. En driftsleder blir ditt kontaktledd for alle våre leveranser og rapporteringer. Det forenkler hverdagen din og er kostnadsbesparende for deg som vår kunde. Du kan være trygg på at din kontaktperson tar i bruk Abilitys kompetanse og henter inn medarbeidere ved behov.

Ved tildeling av kontrakt vil vår driftsleder sammen med deres lokale kontaktperson gjennomgå bygningsmassen for å sikre at renhold på de ulike områder utføres slik at det er til minst mulig hinder for den daglige bruken av arealene.

Ta kontakt hvis også du ønsker et godt og grundig renhold