Brøyte og saltebil i ferd med å kjøre ut av garasjen

Brøyting: Ledig kapasitet i Bergen

Ability FM Vest har ledig kapasitet og kan tilby brøyting og salting for bedrifter og borettslag i Bergen. Du får full oversikt i appen.