Bilde av noen av Ability sine servicemedarbeidere på Diakonhjemmet stående ved inngangen. Fra venstre foran: Bouscra, Inga Løwe, Farhad Amin, Moloud Zaouaghi, Peter Johnsen, Altom Adam, Bak: Kirubel Kiefle, Mashan Zidan, Yemane Haile .

Sykehus og sykehjem krever ekstra grundig renhold

Det stilles særskilte krav til renhold, hygiene og basale smittevernsrutiner på sykehus og sykehjem, av hensyn til sårbare pasientgrupper og smittebærere.

Sykehus og sykehjem krever ekstra grundig renhold