Bilde av noen av Ability sine servicemedarbeidere på Diakonhjemmet stående ved inngangen. Fra venstre foran: Bouscra, Inga Løwe, Farhad Amin, Moloud Zaouaghi, Peter Johnsen, Altom Adam, Bak: Kirubel Kiefle, Mashan Zidan, Yemane Haile .

Sykehus og sykehjem krever ekstra grundig renhold

Det stilles særskilte krav til renhold, hygiene og basale smittevernsrutiner på sykehus og sykehjem, av hensyn til sårbare pasientgrupper og smittebærere.