NYHETER

Økende smittetrend

Vi befinner oss nå i en ny og svært utfordrende periode med økende smittetrend. Det resulterer i nye nødvendige tiltak for å begrense smitten.
Økende Smittetrendnbsp- ABILITY FMnbsp

Til våre kunder

Vi befinner oss nå i en ny og svært utfordrende periode med økende smittetrend. Det resulterer i nye nødvendige tiltak for å begrense smitten. Derfor vil vi informere om hvilke tiltak vi i Ability vil foreta oss, for å fortsatt sikre forsvarlig drift i tiden som ligger foran oss.

  • Vær trygg på at vi kontinuerlig overvåker alle våre leveranser, og at vi forløpende tar risikovurderinger av disse. Alle
  • Ability-ansatte er utstyrt med munnbind. Vi sørger for at nødvendig smittevernsutstyr er tilgjengelig.

Vi har erfart at også våre egne ansatte kan bli smittet av Covid-19 og dermed må følge gjeldende karanteneregler. Det betyr at vi fra tid til annen må gjøre endringer for å kunne levere avtalte tjenester.

Noen vil kanskje oppleve at vi må justere tidspunkt og kanskje dag for leveransen. Dersom dette skulle skje med deg, vil din kontaktperson i Ability ta kontakt og avtale nye tider. Slik smittesituasjonen er nå, og muligens kommer til å være fremover vil vi kun kontakte dere via telefon.

Sammen med dere har vi høstet gode erfaringer og er positive til hvordan vi skal få dette til. Vi er sikre på at vi har en gjensidig forståelse for å gjøre det vi kan for å begrense smitten slik at vi alle kan bevare helsen. Vi gjør det vi kan for å ivareta våre leveranser til dere som kunde etter beste evne.

Hold dere friske!

Vennlig hilsen

Ability

Aktuelt

NYHETER

Helt rent med 80% mindre vann!

Ability bruker forskningsbaserte renholdsmetoder som i tillegg til å kutte vannforbruket med 80%, også reduserer bruken av kjemikalier med hele 90%.

NYHETER

Vi er Ability

AB Solutions skifter navn til Ability og får ny logo, og en ny visuell identitet. Navnet Ability peker mot medarbeidere som har evne og kompetanse til å levere det meste innen Facility Management.

NYHETER

Ability er opptatt av å begrense smitterisikoen

Smitterisiko ved ulike typer sykdommer reduseres ved godt renhold.